Teremts Esélyt Program - Dévaványa
EFOP-1.2.11-16-2017-00003

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.


DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Teremts Esélyt Program - Dévaványa


A Támogatás Összege:


86 761 338 ForintA PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-1.2.11-16-2017-00003

Teremts Esélyt Program - Dévaványa


Dévaványa Város Önkormányzata 2016 júniusában pályázatot nyújtott be az „Esély otthon” c. pályázati felhívásra a helyi fiatalok támogatása érdekében, melynek nyertességéről az önkormányzat 2018 februárjában kapott értesítést. A pályázat keretében a kedvezményezett önkormányzat 86 761 338 Ft, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A felhívás fő célja támogatást nyújtani a helyi önkormányzatok számára, annak érdekében, hogy a vidéki fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon. Alapvető célja a támogatásnak a kevésbé fejlett régiókban élő, illetve onnan elszármazott, továbbá az ott letelepülni szándékozó 3.000 és 20.000 lakosságszám közötti településeken élő fiatalok képessé tétele arra, hogy a fenti településeken fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani.

A pályázati támogatásnak köszönhetően egy komplex ifjúságsegítő program valósulhat meg a településen, amelynek keretében a 18-35 év fiatalok lakhatási támogatásra, valamint helyi ösztönzők igénylésére pályázhatnak, továbbá lehetőség nyílik több helyi jelentőségű program, életpálya tervezést segítő helyi képzés és tréning megvalósítására.

A lebonyolítás során az önkormányzat aktív partnere az Új Nemzedék Központ.

A projekt megvalósításának időtartama: 2018.04.01-2021.05.31.

További információ: a www.devavanya.hu oldalon, illetve
a pályázat közösségi oldalán a www.facebook.com/eselyotthondevavanya

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

projectdok cont

Kapcsolat


DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
15725321-2-04
Valánszki Miklós Róbert polgármester
tel: (66)484-100
fax: (66)484-100
e-mail: palyazat@devavanya.hu
facebook: Esély Otthon Dévaványa